Adatvédelmi nyilatkozat

Adatainak védelme fontos számunkra. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk öntől és/vagy vállalatától (továbbiakban „Ön adata”), és hogy azt hogyan használjuk fel.

A termékek részletes ismertető szakaszaiban további tájékoztatást találhat az egyes LogControl Kft termékekről. A jelen nyilatkozat az alább felsorolt LogControl Kft termékekre érvényes, illetve azokra a LogControl Kft termékekre is, amelyek megjelenítik ezt a nyilatkozatot.

A nyilatkozat szövegében a LogControl Kft termékek megnevezés a LogControl Kft szolgáltatásainak, webhelyeinek, alkalmazásainak, szoftvereinek és eszközeinek gyűjtőneve.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat írja le azt, hogy milyen fajta adatokat gyűjtünk össze Öntől és az Ön eszközeiről (a továbbiakban „Adatok”), és azt, hogy miként használjuk fel az Ön Adatait.

Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a LogControl Kft miként használja fel az Ön tartalmát, azaz az Ön másokkal való kommunikációját; az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül közzétett anyagokat és a LogControl Kft-nek küldött visszajelzéseket; valamint azokat a fájlokat, fényképeket, dokumentumokat, hanganyagokat, digitális munkákat és videókat, amelyeket Ön a Szolgáltatásokon keresztül feltölt, tárol vagy megoszt (a továbbiakban az „Ön Tartalma”).

Azzal, hogy Ön használja a Szolgáltatásokat, illetve elfogadja a jelen Feltételeket, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a LogControl Kft az Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaknak megfelelően összegyűjtse, felhasználja az Ön Tartalmát és Adatait.

Az Ön Tartalma

Sok Szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy Ön az Ön Tartalmát tárolja vagy megossza, vagy hogy Ön másoktól anyagokat fogadjon. A LogControl Kft nem tart igényt az Ön Tartalmának tulajdonjogára. Az Ön Tartalma az Ön Tartalma marad, és Ön a felelős érte.

Amikor Ön megosztja az Ön Tartalmát másokkal, akkor Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy mindazok, akikkel Ön megosztotta az Ön Tartalmát, ingyenesen, a világon bárhol használhassák, menthessék, feljegyezhessék, többszörözhessék, továbbíthassák megjeleníthessék, kommunikálhassák az Ön Tartalmát. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy másoknak lehetőségük nyíljon a fentiekre, ne használja a Szolgáltatásokat az Ön Tartalmának megosztására.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Feltételek időtartamára rendelkezik (és rendelkezni fog) mindazokkal a jogokkal, amelyek birtokában Ön az Ön Tartalmát feltöltheti vagy megoszthatja a Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül, valamint, hogy az Ön Tartalmának a Szolgáltatásokon keresztül történő gyűjtése, használata és megőrzése nem sért semmilyen törvényt, és nem sérti mások jogait.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot az Ön Tartalmáról.

A LogControl Kft nem tehető felelőssé az Ön Tartalmáért és azokért az anyagokért, amelyeket mások a Szolgáltatásaink felhasználásával feltöltenek, tárolnak vagy megosztanak.

A Szolgáltatásoknak az Ön és mások számára történő nyújtásához (ez magában foglalhatja az Ön Tartalma méretének, alakjának vagy formátumának a jobb tárolhatóság és jobb megjeleníthetőség érdekében történő megváltoztatását is), az Ön és a Szolgáltatások védelméhez, valamint a LogControl Kft termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztéséhez szükséges mértékben Ön a LogControl Kft Kft-nek az egész világra kiterjedő, jogdíjfizetést nem igénylő, szellemi tulajdonjogi licencet ad az Ön Tartalmának használatára, például az Ön Tartalma megőrzésére, továbbítására, újraformázására, kommunikációs eszközökön keresztül történő terjesztésére, a Szolgáltatásokon történő megjelenítésére, valamint másodpéldányainak elkészítésére.

Ha Ön az Ön Tartalmát a Szolgáltatás nyilvános online elérésű vagy korlátozás nélküli területein teszi közzé, akkor az Ön Tartalma a Szolgáltatást népszerűsítő bemutatókban vagy anyagokban is megjelenhet.

Cookie-k

A LogControl Kft legtöbb webhelye „cookie-kat” használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, melyeket az egyes tartományokhoz tartozó webkiszolgálók helyeznek el a számítógépén, hogy aztán később kiolvashassák a tartalmukat. A cookie-kkal tárolhatjuk a beállításait, megkönnyíthetjük a bejelentkezést, célzott hirdetéseket jeleníthetünk meg, illetve elemezhetjük a webhelyeink működését.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

A LogControl Kft adatokat gyűjt annak érdekében, hogy a termékei hatékonyan tudjanak működni, és a legjobb felhasználói élményt nyújtsák.

Ön ezen adatok némelyikét közvetlenül adja meg, bizonyos adatokhoz pedig úgy jutunk hozzá, hogy rögzítjük a termékeinkkel folytatott interakcióját különféle technológiákkal (például cookie-kkal), illetve hibajelentéseket vagy használati adatokat kapunk az eszközein futó szoftverektől. Harmadik felektől is szerzünk be adatokat.

Hogyan használjuk a személyes adatokat

A LogControl Kft a gyűjtött adatokat a kínált termékek biztosítására használja fel, amibe beleértendő a felhasználói élmény javítása és személyre szabása is. Az Önnel való kommunikációra is használhatjuk az információkat, például arra, hogy fiókjáról, biztonsági frissítésekről és termékinformációkról tájékoztassuk Önt.

A személyes adatok megosztásának okai

Személyes adatait a beleegyezésével osztjuk meg, vagy ahogyan az a tranzakciók befejezéséhez szükséges, illetve bármilyen kért vagy engedélyezett termék biztosításához.

Az információkat megosztjuk a LogControl Kft irányítása alatt álló társvállalatokkal és leányvállalatokkal, a nevünkben eljáró beszállítókkal, amikor arra a törvény kötelez, vagy amikor jogi eljárásokra kell reagálni, vásárlóink védelmére, életek védelmére, más termékeink biztonságának fenntartására és a LogControl Kft más jogainak vagy tulajdonának védelmére.

A személyes adatok elérése és kezelése

Számos LogControl Kft-terméknél online módon megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait. Döntést hozhat arról is, hogy a LogControl Kft hogyan gyűjtheti és használhatja az adatait. A személyes adatok elérésének és kezelésének módját a használt termékek határozzák meg.

Cookie-k és hasonló technológiák

A LogControl Kft cookie-kat (az eszközön elhelyezett kisméretű szöveges fájlokat) és hasonló technológiákat használ a webhelyek és az online szolgáltatások biztosításához és az adatgyűjtéshez. A cookie-k – többek között – lehetővé teszik számunkra, hogy tároljuk személyes választásait és beállításait, lehetővé tegyük a bejelentkezést, és elemezzük, hogyan teljesítenek webhelyeink és online szolgáltatásaink.

Használunk adatgyűjtő jeleket is a cookie-k kiosztásához, és hogy használati és teljesítményadatokat gyűjtsünk. Webhelyeink tartalmazhatnak külső szolgáltatóktól származó adatgyűjtő jeleket és cookie-kat is.

Számos eszköz áll rendelkezésére ahhoz, hogy ellenőrizze a cookie-kat, az adatgyűjtő jeleket és hasonló technológiákat, beleértve a böngésző vezérlését a cookie-k blokkolására és letiltására, valamint harmadik felek analitikai szolgáltatók vezérlőit az adatgyűjtő jeleken keresztüli webes adatgyűjtés letiltására.

Vállalati termékek

A vállalati termékek azok a LogControl Kft-termékek és kapcsolódó ajánlatok, amelyeket elsődlegesen a szervezeteknek kínálunk és tervezünk. Ide tartoznak az előfizetéses felhőszolgáltatások, amelyekhez a szervezetek („vásárlók”) szerződést kötnek a LogControl KftEL a szolgáltatások („online szolgáltatások”) biztosítására vonatkozóan. Ide tartoznak továbbá az on-premise termékek is, amelyeket az ügyfelek a saját létesítményeikben futtatnak.

Néhány vállalati termékhez saját, külön adatvédelmi nyilatkozat tartozik.

Amennyiben ellentmondás lenne a LogControl Kft adatvédelmi nyilatkozata és a LogControl Kft és ügyfelei között kötött szerződés feltételei között, a szerződés feltételei az irányadók.

Szavatosság

Ha Ön fogyasztó, akkor a törvények alapján Önt megilletik bizonyos jogok. Ezek közé a jogok közé tartozik a LogControl Kft Kft-nek az a kötelezettsége, hogy a Szolgáltatásokat az elvárható gondossággal és szakértelemmel nyújtsa.

A jelen feltételeknek egyetlen része sem irányul arra, hogy a LogControl Kft e kötelezettségének megsértésével korlátozza vagy kizárja a LogControl Kft felelősségét.

Kivéve a rosszhiszemű rejtett hibák és a szolgáltatások használatát ellehetetlenítő hibák esetét, kivéve továbbá a díjköteles termékek esetét, a szolgáltatásokat “adott állapotban”, “minden hibájukkal együtt” és “adott elérhetőség mellett” nyújtjuk. A szolgáltatások révén elérhető információk pontosságáért és időszerűségéért nem vállalunk garanciát. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számítógépes és telekommunikációs rendszerek nem hibamentesek, és alkalmanként rendszerleállások fordulhatnak elő. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a szolgáltatások folyamatosan, pontosan, biztonságosan és hibamentesen működnek. Mi és társvállalataink, viszonteladóink, forgalmazóink, valamint szállítóink nem nyújtanak semmiféle szerződéses garanciát vagy feltételt. Önt megilleti a törvény által kötelezően előírt minden szavatosság, más szavatosságot azonban nem vállalunk. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárunk minden vélelmezett kötelező szavatosságot, beleértve a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szakszerűségre és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó vélelmezett szavatosságot is.

A felelősség korlátozása

A LogControl Kft nem tartozik felelősséggel az Ön Tartalmáért, anyagáért vagy egyéb harmadik fél anyagáért, ideértve a harmadik felek webhelyére mutató hivatkozásokat, valamint a felhasználók által végzett tevékenységeket is. Az ilyen tartalmak és tevékenységek nem tulajdoníthatók a LogControl Kft Kft-nek, és nem képviselik a LogControl Kft álláspontját.

A LogControl Kftt csak akkor terheli felelősség, ha a Szerződésben megfogalmazott lényeges kötelezettségek sérülnek.

A LogControl Kft, annak megbízottjai és/vagy jogi képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen közvetett kárért, ideértve a pénzügyi veszteséget, például az elmaradt hasznot is, kivéve, ha a LogControl Kft Kft-nek, a LogControl Kft megbízottjainak és/vagy jogi képviselőinek súlyos gondatlanság vagy szándékos visszaélés róható fel.

A LogControl Kft nem felelős a jelen Feltételekből adódó kötelezettségeinek nem teljesítéséért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben a nem teljesítést, illetve a késedelmes teljesítést a LogControl Kft ésszerű hatáskörén kívüli körülmények okozták (például munkaügyi vita, természeti csapás, háború vagy terrorista tevékenység, rosszindulatú károkozás, baleset vagy bármely alkalmazandó jogszabály vagy kormányrendelet előírásainak teljesítése).

A LogControl Kft erőfeszítéseket tesz az ilyen események hatásának minimalizálására és a nem érintett kötelezettségei teljesítésére.

Üzenetküldés csoportnak. Különféle LogControl Kft-szolgáltatások lehetővé teszik, hogy hangos vagy szöveges-üzeneteket (a továbbiakban „üzenetek”) küldjön másoknak, és/vagy lehetővé teszik, hogy a LogControl Kft és a LogControl Kft irányítása alatt álló társvállalatok ilyen üzeneteket küldjenek Önnek, illetve egy vagy több más felhasználónak az Ön nevében.

Amikor Ön arra kéri a LogControl Kft. és a LogControl Kft. irányítása alatt álló társvállalatokat, hogy azok ilyen üzeneteket küldjenek Önnek vagy másoknak, akkor Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön és minden olyan személy, aki számára üzenetet küldet velünk, hozzájárult az ilyen üzenetek és bármely egyéb kapcsolódó adminisztratív szöveges üzenet fogadásához a LogControl Kft.-től és a LogControl Kft. irányítása alatt álló társvállalatokról.

Az „adminisztratív szöveges üzenetek” egy konkrét LogControl Kft-szolgáltatástól származó rendszeres tranzakciós üzenetek, nem kizáró jelleggel ideértve az „üdvözlő üzenetet” és az üzenetküldés leállításának módjára vonatkozó utasításokat is. Ön és a csoport azon tagjai, akik a továbbiakban nem szeretnének ilyen üzeneteket kapni, bármikor dönthetnek úgy, és a kapott utasításokat követve elérhetik, hogy többé ne kapjanak üzeneteket a LogControl Kft-től és a LogControl Kft irányítása alatt álló társvállalatoktól.

Ön vállalja, hogy ha a továbbiakban nem kíván ilyen üzeneteket kapni, vagy nem kíván beletartozni a csoportba, akkor a megfelelő alkalmazás vagy szolgáltatás által adott utasításokat követve lemondja az ilyen üzeneteket.

Ön vállalja, hogy ha okkal véli úgy, hogy a csoport egyik tagja a továbbiakban nem kíván ilyen üzeneteket kapni, vagy nem kíván beletartozni a csoportba, akkor Ön eltávolítja az adott személyt a csoportból.

Ön azt is kijelenti és szavatolja, hogy Ön és minden olyan személy, akinek üzenetet küldet velünk, tudomásul vette, hogy a csoport minden egyes tagja maga visel bármilyen ilyen üzenettel kapcsolatosan a megfelelő mobilszolgáltató által felszámított minden díjat.

Alapvető alkalmazáshasználati licencfeltételek

A jelen licencfeltételek szerződést képeznek Ön és az alkalmazás kiadója között. E licencfeltételek az Ön által a LogControl Kfttől megvásárolt, letöltött szoftveralkalmazásokra alkalmazandók, ideértve az alkalmazás minden frissítését és kiegészítését is, kivéve, ha az alkalmazáshoz külön feltételek tartoznak, mely esetben azok a feltételek alkalmazandók.

Ha Ön nem fogadja el a jelen feltételeket, akkor Önnek nem áll jogában és tilos letöltenie és használnia az alkalmazást.

Ha Ön betartja a jelen licencfeltételeket, akkor Önt az alábbi jogok illetik meg.

Telepítési és használati jogok

A LogControl Kft érdekkörébe tartozó letöltött alkalmazások esetén: (a) Ön az alkalmazást telepítheti és használhatja; (b) az eszközök számára vonatkozó korlátozás a letöltött egyes alkalmazások esetén a használati szabályainkban van rögzítve. A LogControl Kft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a Használati Szabályait.

Internetalapú szolgáltatások

Hozzájárulás az internetalapú vagy vezeték nélküli szolgáltatások használatához.

Ha az alkalmazás az interneten keresztül csatlakozik számítógép-hálózatokhoz, ideértve a vezeték nélküli hálózaton keresztüli csatlakozást is, akkor az alkalmazás Ön általi használata azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy az eszköz általános adatai (többek között az eszköz műszaki adatai, a rendszerre és az alkalmazásszoftverre, továbbá a perifériákra vonatkozó adatok) elküldésre kerüljenek internetalapú vagy vezeték nélküli szolgáltatásokhoz.

Ha az alkalmazás segítségével elért szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban egyéb feltételek is meg lettek fogalmazva, azok a feltételek is alkalmazandók.

Visszaélés az internetalapú szolgáltatások használatával. Az internetalapú szolgáltatásokat Ön nem használhatja oly módon, melynek következtében Ön szándékosan károsítja őket, illetve amellyel Ön szándékosan zavarja e szolgáltatások vagy a vezeték nélküli hálózat mások általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatást arra, hogy bármilyen módon jogosulatlan hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

A licence terjedelme

Ön csak az alkalmazás felhasználási licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán az alkalmazás használatára biztosít Önnek bizonyos jogokat.

Ha az Ön és a LogControl Kft között létrejött szerződés alapján a LogControl Kft letiltja az alkalmazás használatát az Ön eszközein, akkor egyúttal megszűnik minden kapcsolódó licencjog is. Az alkalmazás kiadója minden egyéb jogot fenntart. Kivéve azt az esetet, amikor az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenére több jogot biztosítanak Önnek, Ön az alkalmazást csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja.

Ennek során be kell tartania az alkalmazás minden olyan technikai korlátozását, amely a szoftver kizárólag meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé.

Önnek be kell tartania az alábbi korlátozásokat:

  • nem kerülheti meg az alkalmazás semelyik technikai korlátozását;
  • nem fordíthatja és nem fejtheti vissza az alkalmazást, továbbá nem nyerheti vissza annak forráskódját, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy és amilyen mértékben azt a számítógépes programokra vonatkozó alkalmazandó szerzői jogi jogszabályok kifejezetten megengedik;
  • nem készíthet több másolatot az alkalmazásról, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz, vagy amennyit az alkalmazandó jogszabályok a jelen korlátozás ellenére megengednek;
  • nem teheti közzé az alkalmazást, illetve nem teheti más módon elérhetővé az alkalmazást azért, hogy azt mások lemásolhassák;
  • az alkalmazást nem adhatja kölcsönbe, bérbe, illetve tartós bérletbe;
  • nem ruházhatja át az alkalmazást, illetve a jelen szerződést harmadik félre.

Dokumentáció

Ha az alkalmazáshoz dokumentáció van mellékelve, saját személyes tájékoztatási célra lemásolhatja és felhasználhatja ezt a dokumentációt.

Technológiára vonatkozó és exportkorlátozások

Ön köteles betartani az alkalmazás által használt vagy támogatott technológiára vonatkozó összes hazai és nemzetközi exportjogszabályt és -előírást. Ezek a jogszabályok a felhasználóra, végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és a felhasználás céljára vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak.

Támogatási szolgáltatások

Azzal kapcsolatban, hogy elérhetőek-e támogatási szolgáltatások, kérjen tájékoztatást. A LogControl Kft nem vállal felelősséget az alkalmazáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatások nyújtásáért.

A szerződés teljessége

A jelen szerződés, bármely alkalmazandó adatvédelmi irányelv és szabályzat, az alkalmazáshoz mellékelt bármely kiegészítő feltétel, valamint a kiegészítések és frissítések feltételei együttesen alkotják az alkalmazásra vonatkozóan Ön és az alkalmazás kiadója között megkötött teljes licencszerződést.

A szavatosság kizárása

Az alkalmazás licencbe adása „adott állapotban”, „minden hibájával együtt” és „adott elérhetőség mellett” történik. Az alkalmazás kiadója a saját nevében, valamint a LogControl Kft (ha nem a LogControl Kft az alkalmazás kiadója), az a mobilszolgáltató, amelynek hálózatán keresztül az alkalmazást biztosítják, valamint mindezek társvállalatai, szállítói, képviselői és beszállítói (a továbbiakban az „Érintett Felek”) nem nyújtanak semmilyen további szerződéses szavatosságot, garanciát vagy feltételt az alkalmazással kapcsolatban. Önt megilleti a törvény által kötelezően előírt minden szavatosság, más szavatosságot azonban nem biztosítunk. Az Érintett Felek kizárnak minden vélelmezett kötelező szavatosságot, ideértve a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a biztonságra, a kényelemre és a jogbitorlás-mentességre vonatkozót is.

Jogorvoslatok és károk korlátozása

Az alkalmazás kiadója nem tartozik felelősséggel semmilyen felhasználó tartalmáért, anyagáért vagy egyéb harmadik fél anyagáért, ideértve a harmadik felek webhelyére mutató hivatkozásokat, valamint a felhasználók által végzett tevékenységeket is. Az ilyen tartalmak és tevékenységek nem tulajdoníthatók az alkalmazás kiadójának, és nem képviselik az alkalmazás kiadójának álláspontját.

Az alkalmazás kiadóját csak akkor terheli felelősség, ha a jelen licencfeltételekben megfogalmazott lényeges kötelezettségek sérülnek.

Az alkalmazás kiadója, annak megbízott ügynökei és/vagy jogi képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen előre nem látható kárért és/vagy pénzügyi veszteségért bárminemű közvetett kárra vonatkozóan, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha az alkalmazás kiadójának, annak megbízott ügynökeinek és/vagy jogi képviselőinek súlyos gondatlanság vagy szándékos visszaélés róható fel.

Az alkalmazás kiadójának jogszabályok által előírt objektív felelősségére – nem korlátozó jelleggel ideértve a termékfelelősségi törvény által előírt felelősséget és a szavatossági kötelezettségek megsértésére vonatkozó törvényi felelősséget is – nem vonatkozik a felelősség korlátozása. Ugyanez vonatkozik az alkalmazás kiadójának, valamint annak megbízottjainak és/vagy jogi képviselőinek felelősségére csalás vagy a gondatlanságukból bekövetkezett személyi sérülés vagy halál esetén.

Az alkalmazásra vonatkozó jelen licencfeltételek és/vagy az alkalmazás vagy az alkalmazáson keresztül elérhetővé tett szolgáltatások használata alapján semmilyen, a jelen szakasz (i)–(iv) alszakaszaiban megnevezetteken kívüli egyéb szerződéses vagy jogi igény nem támasztható.